Oferta

Kuchnie na wymiar

Zadaniem naszej firmy jest stworzenie funkcjonalnej kuchni,w ktrej b?d? Pa?stwo czuli si?
swobodnie i komfortowo. Sposb urz?dzenia kuchnie,jej konstrukcja i uporz?dkowanie
poszczeglnych elementw wp?ywaj? na jako?? przyrz?dzanych w niej posi?kw. Dlatego
najwa?niejszym warunkiem dobrej kuchni jest jej wygoda. D??enie do jej osi?gni?cia
sprawia,?e trzeba postawi? na rozmaito??.,jednakowe szafki ,rwne blaty odchodz?
przesz?o??,ust?puj?c miejsca swobodnym kszta?tom i konfiguracj?. Wysoko?? mebli jest
dopasowana do czynno?ci,ktre b?dzie si? przy nich wykonywa?. Rwnie? du?a swoboda w kolorystyce i stylistyce wyko?cze? kuchni. R?nokolorowe fronty szafek,rozmaite materia?y drewno, laminaty przeplataj? si? ze szk?em. To cechy wystroju wsp?czesnej kuchni.

 

Szafy na wymiar

Szafy przesuwne,szafy wn?kowe,zabudowy wn?k,wykonujemy wszelkiego rodzaju zabudowy
wn?trz. Stylistyka i wzornictwo jest dowolne. Szafy s? wykonane na profesjonalnym systemie
LAGUNA.

Salon

Projekty indywidualne

Wykonuj?c projekty mebli kuchennych kierujemy si? funkcjonalno?ci? oraz praktycznym
wzornictwem. Dzi?ki sta?ej obserwacji zmieniaj?cych si? trendw,jeste?my w stanie
zaoferowa? Pa?stwu wiele rozwi?za?.
Projektowanie rozpoczyna si? pomiarem pomieszcze?,rozstawieniem po?o?enia mebli
kuchennych. Podczas wizyty u zamawiaj?cego,nast?puje pomiar pomieszczenia i omwienie
podstawowych elementw kuchni pocz?wszy od instalacji,sprz?tu AGD,rodzaju blatw i
najwa?niejszych frontw. Ostateczny projekt kuchni powstaje dzi?ki komputerowej
wizualizacji zestawu kuchennego,pomieszczenia oraz jego stopniowym,uzgadnianym z
klientem modyfikacjom.