Projekty indywidualne

Wykonuj?c projekty mebli kuchennych kierujemy si? funkcjonalno?ci? oraz praktycznym
wzornictwem. Dzi?ki sta?ej obserwacji zmieniaj?cych si? trendw,jeste?my w stanie
zaoferowa? Pa?stwu wiele rozwi?za?.
Projektowanie rozpoczyna si? pomiarem pomieszcze?,rozstawieniem po?o?enia mebli
kuchennych. Podczas wizyty u zamawiaj?cego,nast?puje pomiar pomieszczenia i omwienie
podstawowych elementw kuchni pocz?wszy od instalacji,sprz?tu AGD,rodzaju blatw i
najwa?niejszych frontw. Ostateczny projekt kuchni powstaje dzi?ki komputerowej
wizualizacji zestawu kuchennego,pomieszczenia oraz jego stopniowym,uzgadnianym z
klientem modyfikacjom.