Przedstawiamy Pa?stwu zasady naszego dzia?ania


1.Wizyta w Studiu Meblowym
2.Zapoznanie klienta z oferowanym asortymentem,prezentacja rozwi?za? oraz
omwienie ich funkcjonalno?ci
3.Pomiar kuchni wraz z zaplanowaniem przy??czy(elektrycznych,wodnych,gazowych)
4.Stworzenie projektu komputerowego
5.Bezp?atna wycena mebli i omwienie projektu( nieograniczona edycja projektu)
6.Akceptacja projektu oraz dobr materia?w,kolorw,akcesoriw do wyposa?enia
7.Wycena ko?cowa
8.Sporz?dzenie umowy
9.Wp?ata zaliczki w wysoko?ci 40%warto?ci zlecenia(gotwka przelew)
10.Czas oczekiwania 6-8 tyg-ustalany indywidualnie
11.Monta? 1-3dni
12.Rozliczenie ko?cowe w dniu monta?u


Czas oczekiwania na zamwienie zale?y od ich rodzaju.
Niektre elementy jak p?yta meblowa czy akcesoria s? dostarczone na warsztat w kilka dni.
Na fronty drewniane i lakierowane trzeba czeka? oko?o miesi?ca(tyle trwa czas ich produkcji)
natomiast MDF foliowany czy fornir jest gotowy w przeci?gu 3 tygodni
Szk?o barwione Lakobel +grafika oko?o miesi?ca.